Witamy na stronie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 4. w Łodzi

Jesteśmy po to, aby rozumieć, wspierać i pomagać.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 działa od ponad 45lat. Zatrudnia doświadczonych pracowników - psychologów, pedagogów, logopedów. Jesteśmy publiczną placówką oświatową, udzielającą pomocy psychologiczno-pedagogicznej przede wszystkim dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z dzielnicy Widzew. Wspieramy dzieci i młodzieź w osiąganiu kolejnych etapów rozwojowych, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień, podnoszeniu efektywności uczenia się, w przezwyciężaniu trudności szkolnych i kłopotów rodzinnych oraz w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.

>Aktualności<

Tu podaj tekst alternatywny